Vài nét về chúng tôi

Fair Work Center là một tổ chức 501C3 bất vụ lợi được thành lập nhằm mục đích giúp công nhân hiễu biết rõ về những luật lao động mới của thành phố Seattle.

Thành phố Seattle đã ban hành nhiều luật lao động đặc thù cho thành phố, bao gồm một mức lương tối thiểu cao nhất nước Mỹ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo những tiêu chuẩn lao động đó được thực thi cho mọi công nhân.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Trung Tâm Fair Work cung cấp các sự trợ giúp sau đây cho công nhân:

  • Chúng tôi cung cấp các tài liệu thông tin về các quyền của người công nhân bằng nhiều ngôn ngữ
  • Chúng tôi tổ chức những buổi hội luận để quảng bá về quyền của người công nhân bằng nhiều ngôn ngữ
  • Chúng tôi hướng dẩn công nhân liên hệ với thành phố, tiểu bang và liên bang
  • Chúng tôi cung cấp các lớp huấn luyện cho công nhân cần tư vấn về những vi phạm luật lao động nơi họ làm việc

Hiễu biết các quyền của bạn

Xem trả lời những câu hỏi của bạn về luật lao động của thành phố Seattle

Có hiệu lực từ 1 tháng 4, năm 2017, mức lương tối thiểu ở Seattle là $15/giờ cho hầu hết công nhân làm việc cho các cơ sở thương mãi  nhỏ (với số công nhân viên toàn quốc dưới 500 người), họ sẽ được trả $13.50/giờ nếu họ còn được hưởng tiền típ hay/và bảo hiểm sức khoẻ.

Luật mới về mức lương tối thiểu cho phép các chủ nhân tăng lương qua nhiều kỳ trong vòng nhiều năm tới. Mức lương tối thiểu sẽ tăng một ít vào ngày 1/1/2017 nhưng mức tăng lương của mỗi người sẽ khác nhau tùy thuộc vào số nhân viên của công ty và tùy thuộc vào công ty có đóng tiền bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên hay không. Công ty nhỏ (500 nhân viên hoặc ít hơn) có thể cần thời gian dài hơn để tang lương lên $15/giờ, trong khi những cơ sở thương mãi lớn sẽ phải đạt tới mức lương tối thiểu $15/giờ vào ngày 1/1/2017.

Nếu bạn làm ít nhất 2 giờ trong vòng hai tuần lễ trong thành phố Seattle, luật mức lương tối thiểu sẽ được áp dụng cho bạn. Nếu bạn chỉ lái xe xuyên qua Seattle vào giờ làm việc nhưng không phải dừng lại đấy để hoàn tất công việc, thì bạn không thể dùng luật nầy. Cách tốt nhất là bạn nên ghi lại chi tiết số giờ bạn làm việc để có thể chứng minh số giờ bạn làm việc ở Seattle.

Mức lương tối thiểu của tiểu bang Washington là $9.47/giờ ở bất cứ nơi nào trong bang ngoại trừ thành phố Seattle. Mức lương tối thiểu của liên bang là $7.25/giờ.

Bạn có thể gọi cho nhân viên của Fair Work Center ở số 877-333-8898. Bạn cũng có thể vào trang mạng của Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động  (Office of Labor Standards) của thành phố Seattle.

Giờ nghỉ bịnh và an toàn có trả lương (viết tắc là PSST) cho phép hầu hết các công nhân ở thành phố Seattle được nghỉ có lương để chăm sóc cho bản thân hay cho người trong gia đình khi có bịnh.

Ở những cơ xưởng có ít nhất 5 công nhân làm việc toàn thời gian thì mọi người đều có quyền nghỉ vào ngày bịnh và an toàn. Quyền nầy áp dụng cho công nhân làm toàn thời gian, bán thời gian hay làm tạm.

Bất cứ ai làm việc nơi có 5 hay nhiều công nhân thì người đó được hưởng ngày nghỉ bịnh và an toàn có lương trong suốt năm. Bạn sẽ được nghỉ bịnh có lương tính theo giờ, chớ không tính theo ngày.

Bạn bắt đầu tích lũy số giờ có lương ngay ngày đầu tiên nhận việc. Tuy nhiên bạn không thể sử dụng các giờ nghỉ đó cho đến khi bạn đã làm việc ở đó được ít nhất là sáu tháng.

Khi bạn nghỉ bịnh thì bạn sẽ được trả lương bằng mức lương thường ngày của bạn, mức lương đó không được dưới mức lương tối thiểu của thành phố Seattle. Khi bạn nghỉ bịnh, chủ của bạn không bắt buộc phải trả tiền típ hay tiền huê hồng mà bạn thường hưởng vào ngày đi làm.

Công nhân làm việc cho các cơ xưởng nhỏ sẽ được hưởng 1 giờ nghỉ có lương cho mỗi 40 giờ làm, hay 1 giờ cho mỗi tuần. Công nhân làm việc ở những cơ xưởng lớn được hưởng 1 giờ nghỉ bịnh cho 30 giờ làm.

Thí dụ: 1 giờ nghỉ bịnh cho mỗi 40 giờ làm trong một tuần lễ, nhân số nầy cho 52 tuần mỗi năm (1 x 52= 52/8 giờ mỗi ngày) = bạn sẽ được hưởng 6.5 ngày nghỉ bịnh và an toàn có lương mỗi năm.

Thí dụ: 1 giờ cho mỗi 30 giờ làm mỗi tuần, nhân số nầy cho 52 tuần lễ mỗi năm, thì số ngày nghỉ được lấy sẻ nhiều hơn 25%. Số ngày được nghỉ bịnh trong năm sẽ là 8 ngày mỗi năm cho công nhân của các cơ xưởng lớn.

Vợ chồng, người hôn phối, cha mẹ, con cái, ông bà, và những trẻ vị thành niên có liên hệ huyết thống hay qua hôn nhân là đối tượng được luật nghỉ bịnh và an toàn cứu xét.

Nếu bạn cần nghỉ nhiều hơn 3 ngày liên tục, chủ của bạn có thể đòi có các giấy tờ hợp lý. Trong trường hợp nầy, giấy chứng nhận của bác sĩ được xem là đầy đủ.

Giờ an toàn trong luật nghỉ bịnh và an toàn có lương (PSST) là giờ dành để giải quyết các tình huống có liên quan đến an toàn của một người. Ví dụ như bạo hành trong gia đình, sách nhiểu tình dục, bị đeo bám – có liên hệ đến bạn hay một thành viên trong gia đình bạn. Luật nầy cũng bao gồm nghỉ có lương trong trường hợp khẩn cấp khi sức khoẻ của công chúng hay an toàn bị đe doạ ví dụ như một sự kiện ở truờng học của con trẻ.

Chủ nhân không được quyền phạt hay xa thải công nhân vì họ lấy ngày nghỉ có lương, cũng như không được tính ngày nghỉ có lương vào ngày nghỉ không lý do. Chỉ khi người công nhân liên tục có biểu hiện lạm dụng những ngày nghỉ nầy (ví dụ như lấy nhiều ngày nghỉ mà không có giấy tờ chứng minh) thì chừng đó chủ nhân mới có thể dùng biện pháp kỷ luật.

Bạn có thể liên lạc với Phòng Dân Quyền của thành phố Seattle để điền đơn khiếu nại. Bạn cũng có thể gọi Fair Work Center ở số 877-333-8898 để được giúp đở về việc nầy.

Hành động cướp lương là khi chủ nhân giữ một phần hay toàn bộ tiền lương của bạn, kể cả tiền típ, cho những giờ mà bạn đã làm và được hưởng lương.

Chủ nhân phải trả đầy đủ tiền lương cho những giờ mà công nhân đã làm, kể cả tiền típ, ít nhất là phải ở mức lương tối thiểu. Chủ nhân phải lưu giữ hồ sơ lương bổng trong vòng ít nhất ba năm, và phải có văn kiện cho công nhân biết mức lương cũng như lý do tại sao có sự giảm lương cho mỗi kỳ phát lương.

Được. Đơn khiếu nại việc cướp lương có thể làm cho những vụ sảy ra ba năm vể trước.

Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động sẽ điều tra đơn khiếu nại của bạn, và nếu họ có chứng cớ chuyện cướp lương đả xảy ra, họ sẽ buộc chủ nhân phải hoàn trả tiền lương, tiền típ, cộng thêm tiền lời, và có thể nhiều tiền phạt khác. Những trường hợp nặng, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra và người chủ nhân có thể bị án tù.

Bạn có thể liên lạc với Fair Work Center ở số 877-333-8898. Bạn cũng có thể vào trang mạng của Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động của Thành phố Seattle.

Luật Bỏ Chiếc Hộp (Ban The Box) cấm chủ nhân của các cơ xưởng ở Seattle không được hỏi những người nộp đơn xin việc ngay trong vòng đầu rằng họ có bị kết án đại hình. Luật nầy nhằm giúp những người có hồ sơ tiền án có cơ hội xin việc, một điều kiện để giúp họ tránh tái phạm tội.

Dù chủ nhân không được hỏi ứng viên về hồ sơ tiền án trong vòng phỏng vấn đầu tiên, chủ nhân vẫn có thể hỏi về hồ sơ tiền án của bạn trong vòng điều tra lý lịch trong vòng sau, sau khi đả loại bỏ những ứng viên dựa trên khả năng làm việc. Nếu bạn không có đủ khả năng căn bản để làm việc, chủ nhân có thể loại bỏ bạn trong số các ứng viên.

Nếu bạn có hồ sơ tiền án, bạn có quyền giải thích giải thích hay làm rõ trường hợp phạm tội trong hồ sơ tiền án của bạn trước khi chủ nhân loại bỏ bạn ra khỏi danh sách những người có khả năng làm việc.

Bạn có thể liên lạc với Fair Work Center ở số 877-333-8898. Bạn cũng có thể vào trang mạng của Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động của Thành phố Seattle.